SMART Board
för det digitala klassrummet

Gör digitaliseringen möjlig för alla

SMART Board iQ med allt samlat på ett ställe utan behov av licens

SMART Board iQ har alla funktioner inbyggda i skärmen utan behov av mjukvarulicens — en interaktiv whiteboard med flervägskollaboration, webbläsare, trådlös skärmspegling, app-bibliotek, Shout it Out, färdiga interaktiva övningar och mallar med mer. Med SMART Board® iQ kan lärare leda en elevaktiv undervisning utan att vara expert på IT med alla funktioner samlade på ett ställe.

Gratis mjukvara SLS Online

Registrera dig för gratisversionen av mjukvaran SLS Online och spara upp till 50 MB lektioner.


Gratis mjukvara SMART Notebook Basic

Ladda hem gratismjukvaran SMART Notebook Basic.


SMART Learning Suite för optimala lösningen

Köp licens på hela mjukvarusviten SMART Learning Suite inkl SLS Online och SMART Notebookför ca 49 kr/lärare/månad för full funktion.

 

Integration med Microsoft Teams, Google, Zoom

Integration med Google for Education, Microsoft Teams och Zoom samt multitouch på Chorme OS, Mac och Windows.

Integration SMART Board Google Microsoft Teams Zoom

Distansundervisning med digitala verktyg och SMARTBoard

Användarvänligheten gör att SMART Board är ett väldigt bra digitalt hjälpmedel vid distans- och fjärrundervisning. Varken lärare eller elever behöver lägga tid på den digitala tekniken, allt fokus går till undervisningen och kontakten mellan alla deltagare i gruppen. Mjukvarusviten SMART Learning Suite erbjuder en mängd funktioner som underlättar kollaborativt lärande, tydlighet och återkoppling under all typ av undervisning som sker online.

Läs mer om SLS online för distansundervisning >>

SMART Board interaktiva skärmar

SMARTBoard interaktiv skärm

SMART Learning Suite mjukvara

SMART Learning Suite inetgration Microsoft Google Canvas

Utbildning kräver interaktion

Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar, funderar, analyserar och drar slutsatser.


Interaktion kräver att det finns en kontakt mellan deltagarna i gruppen och ett flöde som inte bryts. En grupp människor som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring.


Pedagoger har i alla tider använt en gemensam yta i undervisningen,

vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboarden.


Läs mer om SMART Board iQ >>

SMART Learning Suite mjukvara

Välkommen till SMARTKlubben

På SMARTKlubben finns lektionsbank med fria lektioner, instruktionsfilmer, webinarier och mycket mer som gör det enkelt att komma igång!

Kostnadsfritt och öppen för alla.


Bli medlem i SMARTKlubben >>

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

Köpguide med checklista

Ladda hem den kompletta köpguiden för digitala verktyg i undervisningen. Guiden lotsar dig genom alla stadier i köpprocessen, från nulägesanalys, vision och mål till implementering och uppföljning.


Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.


Ladda hem köpguiden >>

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE