SMARTBoard Skola för en interaktiv digital undervisning

SMART Board® för det digitala klassrummet

SMART Board har alla funktioner inbyggda i skärmen — en interaktiv whiteboard med flervägskollaboration,
webbläsare, trådlös skärmspegling, app-bibliotek, Shout it Out, färdiga interaktiva övningar och mallar med mer.


SMARTBoard mjukvara - kostnadsfri eller licens

Använd den medföljande gratisversionen av mjukvaran SMART Notebook Basic eller köp licens på hela mjukvarusviten SMART Learning Suite för ca 30 kr/lärare/månad för

den ultimata lösningen för all form av undervisning, inklusive SLS Online.


Med SMART Board® iQ och mjukvarusviten SMART Learning Suite kan lärare leda en elevaktiv, digital undervisning utan att vara expert på IT med alla funktioner samlade på ett ställe.


Integration med Microsoft Teams, Google och Zoom

Integration med Google for Education, Microsoft Teams och Zoom samt multitouch på Chorme OS, Mac och Windows.


Integration SMART Board Google Microsoft Teams Zoom

Användarföreningen SMARTKlubben

Välkommen till SMARTKlubben, vår användarförening för lärare.

Utbildning kräver interaktion

Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar, funderar, analyserar och drar slutsatser.


Interaktion kräver att det finns en kontakt mellan deltagarna i gruppen och ett flöde som inte bryts. En grupp människor som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring.


Pedagoger har i alla tider använt en gemensam yta i undervisningen,

vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboarden.

 

Läs mer om SMART Board iQ >>

Distansundervisning med digitala verktyg och SMARTBoard

Användarvänligheten gör att SMART Board® iQ är ett väldigt bra digitalt hjälpmedel vid distans- och fjärrundervisning. Varken lärare eller elever behöver lägga ner tid på den digitala tekniken, allt fokus går till undervisningen och kontakten mellan alla deltagare i gruppen. Mjukvarusviten SMART Learning Suite erbjuder en mängd funktioner som underlättar kollaborativt lärande, tydlighet och återkoppling under all typ av undervisning som sker online.

 

Läs mer om SLS online för distansundervisning >>

Vad lärare säger om SMARTBoard

"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Monsterquiz och SMART lab engagerar eleverna fullt ut."


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."

"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."

 

"Vi kan vara spontana och direkt visa hur något ser ut om eleverna undrar över något."

 

"Jag använder vår SMART Board varje lektion, SMART Board är ett måste i undervisningen idag."

 

"SMART Board blir en naturlig samlingspunkt i klassrummet som ökar elevernas fokus."

Besök skola med SMARTBoard


Se hur Benhurst Primary School har utvecklats med digitala verktyg >>

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


Möt utvecklarna på SMART Technologies som gör det möjligt >>

Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

Köpguide med checklista


Ladda hem den kompletta köpguiden för digitala verktyg i undervisningen. Guiden lotsar dig genom alla stadier i köpprocessen, från nulägesanalys, vision och mål till implementering och uppföljning.


Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.


Ladda hem köpguiden >>

Hur många verktyg har du i ditt klassrum?

Hur många verktyg har du i ditt klassrum?


Ladda hem översikten >>

Forskning om SMARTBoard i skolan

Forskning om SMARTBoard


Ladda hem rapporten >>

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE