• SMART Board iQ

  • SMART Learning Suite

  • Lumio

  • SMART Notebook

  • Om SMART utbildning

  • SMARTKlubben

  • SMART Board Pro

  • SMART TeamWorks

  • SMART Meeting Pro

  • Om SMART utbildning


Nyhetsbrev från SMARTKlubben:

Vad lärare säger om Lumio och SMARTBoard


"Kollaborativt lärande som oavsett ämne bidrar till språkutvecklande arbetsätt och engagemang hos elever."


"Att arbeta med gamification på Smart Boarden skapar ett verkligt engagemang hos eleverna där de spontant efterfrågar fler uppgifter att genomföra. Detta leder till ett lärande på elevens villkor."


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


“Lumio är så enkel att använda att den tilltalar alla lärare, även de som inte är vana användare av digitala verktyg."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."
Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE