Lumio mjukvara för undervisning

Komplett webbaserad mjukvara med alla funktioner samlade på ett ställe

Lumio komplett mjukvara för det digitala klassrummet

Med Lumio leder läraren undervisningen tillsammans med aktiva och delaktiga elever.

Lärare behöver bra arbetsverktyg anpassade för sitt uppdrag

För att digitala verktyg ska bli det stöd läraren behöver i sitt arbete måste verktygen vara anpassade för deras unika och komplexa uppdrag, att nå alla sina elever, få dem att lära sig och växa som människor.


Lumio bästa mjukvaran för undervisning

Lumio är onlinemjukvaran som samlar alla funktioner läraren behöver på ett ställe med ett inlogg. Omvandla PDF, PPT, Google-dokument och SMART Notebook-filer till interaktiva lektioner, lägg till spelbaserade aktiviteter, simuleringar, gemensamma whiteboards, kollaborativa arbetsytor, individuella handouts, responsverktyg, YouTube-filmer utan reklam, Shout it Out, Immersive reader, exit tickets, digitala prov, utvärderingar och mycket mer. Läraren följer elevernas arbete och ger återkoppling i realtid. Med ett knapptryck visar, jämför och diskuterar elever och lärare olika lösningar med hela klassen, utan att behöva växla mellan olika appar och apparater. Integrerad med Google Drive och Microsoft Teams. GDPR-säker. På svenska.

Skapa gratiskonto på Lumio:

Lumio plattfomen för det digitala klassrummet

Lumio kopplar samman enheter, innehåll, lärare och elever i och utanför klassrummet

Skapa och dela innehåll med eleverna när som helst, var som helst. Följ elevernas arbete och ge återkoppling i realtid i en sömlös, digital infrastruktur med alla funktioner och verktyg samlade på ett ställe.


Lumio är plattformsobeorende, är fullt integrerad med Google Drive / Microsoft Teams och sparar användardatan på server i EU (GDPR).

Lumio Gratis

 • Alla funktioner
 • Spara 50 MB lektioner
 • Var som helst, när som helst
 • Plattformsoberorende
 • Ingen tidsbegränsning
 • Allt på svenska
 • GDPR-säkerLumio Licens

 • Alla funktioner
 • Obegränsat antal lektioner
 • Var som helst, när som helst
 • Plattformsoberorende
 • Pris från ca 55 kr/lärare/månad
 • Allt på svenska
 • GDPR-säker
 • Kontakta oss för offert


Lumio importera ppt pdf google-dokument

Interaktiva lektioner i Lumio

Omvandla PDF, PowerPoint, Google-dokument till interaktiva lektioner och dela till elevernas enheter. När som helst - var som helst.


Se hur du importerar färdiga filer

Lumio YouTube utan reklam

Bädda in YouTube och slipp reklamen

I Lumio slipper du reklamen! Sök efter YouTube-klipp och lägg till i lektionen. Klicka på play och filmen spelas upp automatiskt med ljud i helskärmsläge. Pausa, stoppa och ändra volym på samma sätt du alltid gör.


Se hur du bäddar in YouTube

Kollaborativa arbetsytor i Lumio

Kollaborativa arbetsytor

Via sina digitala enheter utforskar, samskapar och samlar eleverna innehåll på gemensamma whiteboardytor. Läraren följer arbetet och ger återkopppling i realtid.


Se hur du skapar "whiteboard i helklass"

Se hur du skapar "grupparbetsytor"

Se hur du skapar "individuella aktiviteter"

Spelbaserade aktiviteter i Lumio

Spelbaserade aktiviteter och muntliga instruktioner i Lumio

Lägg till spelbaserade aktiviteter, spel, tävlingar, quiz och filmer som engagerar eleverna fullt ut. Följ elevernas resultat och utveckling i realtid. Spela in muntliga instruktioner som eleverna kan lyssna på, hur många gånger som helst. För alla åldrar och ämnen.


Se hur du skapar spelbaserade aktiviteter

Se hur du lägger till muntliga instruktioner

Immersive reader i Lumio

Immersive reader - lyssna på texten i Lumio

Eleverna markerar den text de vill lyssna på - på svenska eller på annat språk. Välj textstorlek, radavstånd, typsnitt, bakgrundsfärg och om du vill fokusera på en rad i taget eller hela texten samtidigt. Välj om du vill ha bildstöd, se stavelser och ordklasser. Immersive reader, eller så kallad avancerad läsare, hjälper elever att träna upp läsförmågan och är ett värdefullt verktyg för elever med dyslexi.


Se film om Immersive Reader

Responsverktyg och digitala prov för den formativa bedömningen i Lumio

Underlag för formativ bedömning utan att rätta

Lärare följer elevernas kunskapsutveckling med digitala prov och utvärderingar som eleverna svarar på via sina enheter. Resultatet samlas i en excelfil för snabb överblick.


Se hur du skapar digitala prov

Desmos grafräknare och Phet interaktiva simulationer för matematik och NO i Lumio

Interaktiva verktyg för matematik och NO i Lumio

Lägg till sidor med interaktiva simulationer från Phet och Desmos grafräknare för NO och matematik inne i Lumio-lektionen. Spara och dela med eleverna. Allt samlat på ett ställe i en lektion utan behov av att växla mellan flikar och appar.

 

Se hur du lägger till en grafräknare från Desmos

Skapa, spara, dela Lumio-lektioner inne i Google Drive

Integration Lumio - Google Drive

Skapa, spara och dela dina Lumio-lektioner inne i Google Drive. Allt lektionsmaterial samlat på ett ställe. Importera PDF, PowerPoint, Google- och SMART Notebook-filer, lägg till filmer, spelbaserade övningar, tävlingar, frågesporter, utvärderingar, Shout it Out, delade arbetsytor, responsprov och mycket mer! Dela lektionen till eleverna, följ och ge återkoppling på deras arbete i realtid. Jämför och diskutera olika lösningar utan att behöva hoppa mellan olika program och appar.

 

Se film om integrationen mellan Lumio och Google Drive

Skapa, spara, dela Lumio-lektioner inne i Microsoft Teams

Integration Lumio - Microsoft Teams

Skapa, spara och dela dina Lumio-lektioner inne i Microsoft Teams. Allt lektionsmaterial samlat på ett ställe. Importera PDF, PowerPoint och SMART Notebook-filer, lägg till filmer, spelbaserade övningar, tävlingar, frågesporter, utvärderingar, Shout it Out, delade arbetsytor, responsprov och mycket mer! Dela lektionen till eleverna, följ och ge återkoppling på deras arbete i realtid. Jämför och diskutera olika lösningar utan att behöva hoppa mellan olika program och appar.


Se film om integrationen mellan Lumio och Microsoft Teams

Lumio GDPR personuppgifter

Lumio är GDPR-säker

SMART Technologies följer dataskyddförordningens (GDPR) riktlinjer och användardatan sparas på europeisk server.


Läs hur SMART skyddar användarnas personuppgifter

Checklista - Lumio och GDPR Pdf, 301 kB.

Kom igång med Lumio!

Lumio i distans- och fjärrundervisningen

Lumio gör eleverna delaktiga och engagerade även vid distans- och fjärrundervisning. Skapa kollaborativa arbetsytor, spelbaserade aktiviteter och digitala prov. Samla hela klassen till en gemensam genomgång och dela sedan lektionen med eleverna för arbete i egen takt. Följ elevernas arbete och ge återkoppling i realtid.


Använd valfri videokonferensmjukvara, ex Microsoft Teams, Google Meet eller Zoom.

 

Se film hur du jobbar på distans

Vad kostar SMART Learning Suite?

Lumio ingår i SMART Learning Suite-licensen

Pris: från 55 kr/lärare/månad

Kontakta oss för prisförslag >>

Lumio gör digitaliseringen möjlig för alla

Använd dina redan skapade lektioner

Omvandla dina PDF. PowerPoint, Google-dokument och SMART Notebook-filer till interaktiva lektioner och dela dem till eleverna. Lumio fungerar med lektioner du redan har skapat.


Ha alltid dina lektioner med dig

Du kommer åt dina lektioner var du än befinner dig, i skolan, på bussen eller hemma. Dela lektioner till eleverna när som helst via alla olika digitala enheter, datorer, chromebooks, plattor och telefoner.


Främjar aktivt lärande

Dela ut kopior av lektioner, övningar och digitala prov till eleverna. Eleverna kan arbeta med och slutföra uppgifterna i sin egen takt på vilken digital enhet som helst med en webbläsare och internetuppkoppling. Du kan när som helst visa och jämföra elevernas olika lösningar för att lära av varandra.


Kollaborativa arbetsytor och individuella handouts

Lägg enkelt till gemensamma arbetsytor till lektionen där alla elever tillför innehåll och skapar tillsammans i realtid via sina digitala enheter. I så kallade Individuella handouts får eleverna sin egen yta att arbeta på. Du kan när sm helst gå in på elevernas olika arbetsytor och ge återkoppling.


Muntliga instruktioner

Lägg till muntliga instruktioner till sidorna i lektionen som eleverna kan lyssna på hur många gånger som helst.

Lärarledd, elevaktiv undervisning

Under lektionen kan du utan förberedelse plocka upp en tom arbetsyta, en gemensam whiteboard, en grafräknare eller en Shout it Out för att få in elevernas åsikter, tankar och funderingar.


Digitala prov och utvärderingar

Genom att skapa och dela spelbaserade aktiviteter och SMART respons-prov direkt inne i Lumio får du en omedelbar överblick över elevernas kunskapsinhämtning och underlag för den formativa bedömningen.


Digital röd tråd och en pedagogisk helhet

Lumio binder samman lektionsinnehåll, klassens gemensamma yta och elevernas enheter till en pedagogisk helhet.


Användarvänlig mjukvara på svenska som skapar flöde i undervisningen

Lumio ger dig förutsättningar att använda digitala verktyg i undervisningen utan att vara expert på IT. Allt finns samlat på ett ställe och du kan enkelt byta aktivitet under lektionen utan att tappa elevernas fokus. Så enkel att alla kan använda den.


Plattformsoberoende

Lumio fungerar på alla typer av hårdvaror med en webbläsare och internetuppkoppling.


GDPR

Elevers och lärares personuppgifter är säkra i Lumio. SMART Technologies följer GDPR och dataskyddsfördningens föreskrifter och lagrar allt innehåll på Europeisk server. Läs om hur SMART Technologies skyddar din data

#Connections That Matter

Två skolor på varsin sida av Atlanten, ett gemensamt projekt.

 

Se hur Lumio bygger broar och skapar större förståelse mellan elever över hela världen.

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

SMART Skolbroschyr med checklista

Ladda hem den kompletta skolbroschyren med alla lösningar för SMART Skola.

Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.

Ladda hem broschyren Pdf, 5 MB.

Utbildning

Kom igång med SMART Board, Lumio och SMART Notebook.

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.

Boka demo

Upptäck SMART Board, Lumio och SMART Notebook.