• SMART Board iQ

  • SMART Learning Suite

  • Lumio

  • SMART Notebook

  • Om SMART utbildning

  • SMARTKlubben

  • SMART Board Pro

  • SMART TeamWorks

  • SMART Meeting Pro

  • Om SMART utbildning

SMART Notebook
Grundkurs

Gå till grundkursen

SMART Notebook
Fortsättningskurs 2

Gå till fortsättningskurs 2

Spelbaserade aktiviteter (Plus) Grundkurs

Gå till grundkursen

Spelbaserade aktiviteter (Plus)
Fortsättningskurs

Gå till fortsättningskursen

SMART respons (Plus)

Gå till kursen

Film 1: Bädda in YouTube i SMART Notebook

***

Film 2: Dela formen i SMART Notebook

***

Film 3: Geometri i SMART Notebook

***

Film 4: Mattepennan i SMART Notebook

***

Film 5: Mätverktyg linjal och gradskiva

***

Film 6: 3D-objekt i SMART Notebook

***

Film 7: Maskering i SMART Notebook

***

Film 8: Interaktiva tankekartor i SMART Notebook

***

Film 9: Spela in film / Flippa klassrummet

***

Film 10: Redigera text med textpennan Ink Editing

***

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE