Instruktionsfilmer om SMART Board® Pro i online-mötet

Integration med Microsoft, Google, Cisco Webex, Zoom m fl.

Integration SMART Board Google Microsoft Teams Zoom Cicso Webex

Film: SMARTBoard och Microsoft Teams

Film: SMARTBoard och Webex

Film: SMARTBoard och Zoom Meetings

Film: Anslut kamera och mikrofon till SMARTBoard

Utbildning

Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat


SMART UTBILDNING

Branscher

Vad kan SMART tillföra

din bransch?

 

SMART I DIN BRANSCH

SMART återförsäljare

Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare

 

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Support

Netsmart finns med dig

hela vägen

 

SMART SUPPORT