• SMART Board iQ

  • SMART Learning Suite

  • Lumio

  • SMART Notebook

  • Om SMART utbildning

  • SMARTKlubben

  • SMART Board Pro

  • SMART TeamWorks

  • SMART Meeting Pro

  • Om SMART utbildning

Instruktionsfilmer om SMART Board® Pro i online-mötet

Integration med Microsoft, Google, Cisco Webex, Zoom m fl.

Integration SMART Board Google Microsoft Teams Zoom Cicso Webex

Film: SMARTBoard och Microsoft Teams

Film: SMARTBoard och Webex

Film: SMARTBoard och Zoom Meetings

Film: Anslut kamera och mikrofon till SMARTBoard

Utbildning

Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat

Branscher

Vad kan SMART tillföra

din bransch?

SMART återförsäljare

Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare

Support

Netsmart finns med dig

hela vägen