• SMART Board iQ

  • SMART Learning Suite

  • Lumio

  • SMART Notebook

  • Om SMART utbildning

  • SMARTKlubben

  • SMART Board Pro

  • SMART TeamWorks

  • SMART Meeting Pro

  • Om SMART utbildning

Ny aktivitet i SLS Online

Nu kan ni spela MonsterQuiz utan monstren

Team-prov - Ny övning med en mer neutral bakgrund i SLS Online

Team-prov i SLS Online

Nu kan du skapa en spelbaserad övning där eleverna samarbetar via sina egna digitala enheter med en mer neutral bakgrund. Du skapar och utför provet på samma sätt som du gör med MonsterQuiz. Leta upp aktiviteten som heter Team-Prov i SLS Online och testa!


Se filmen hur du skapar och utför ett Monster Quiz och gör likadant med Team-provet: