• SMART Board iQ

 • SMART Learning Suite

 • Lumio

 • SMART Notebook

 • Om SMART utbildning

 • SMARTKlubben

 • SMART Board Pro

 • SMART TeamWorks

 • SMART Meeting Pro

 • Om SMART utbildning

Nytt i SLS Online

SLS Online utvecklas hela tiden, här de senaste nyheterna

Nu är det möjligt att redigera objekt och texter i en SMART Notebook-fil som du har importerat in i SLS Online


1. Redigera objekt i SLS Online

När du dubbelklickar på ett objekt dyker det upp en liten verktygslåda bredvid objektet.

Du kan nu välja att:

 • flytta
 • rotera
 • ändra storlek
 • duplicera
 • eller ta bort objektet
Redigera objekt i SLS Online

2. Redigera text i SLS Online

När du dubbelklickar på en text kan du välj att

 • lägga till text
 • ta bort text
 • ändra typsnitt, storlek, tjocklek mm på texten
Redigera text i SLS Online

3. Elever har tillgång till samma verktyg i så kallade Handout-aktiviteter som i delade arbetsytor

Eleverna kan nu lägga till maskinskriven text, bilder och länkar även i handout-aktiviteter i SLS Online

 

4. Det eleverna tillför på arbetsytorna i SLS Online sparas och kan nås även efter lektionen.

 

5. En översikt gör det möjligt för läraren att växla mellan elevernas olika arbetsytor

i så kallade handout-aktiviteter för att följa och ge återkoppling på elevernas arbete.

Eleverna kan även klicka i KLAR på sin enhet så att läraren kan se vilka elever som är färdiga med uppgiften.

Dashboard översikt över elevernas arbeten i SLS Online

6. Skapa egna teman i aktiviteten Supersortering

Se filmen nedan hur du skapar helt egna teman i övningen Supersortering: