• SMART Board iQ

  • SMART Learning Suite

  • Lumio

  • SMART Notebook

  • Om SMART utbildning

  • SMARTKlubben

  • SMART Board Pro

  • SMART TeamWorks

  • SMART Meeting Pro

  • Om SMART utbildning

Peppy Pals


Peppy Pals på SMART Board

Ladda hem lektionen
"Peppy Pals - Sammy hjälper till"

I berättelsen "Sammy hjälper till" står två av vännerna inför en utmaning som den ena klarar av utan problem men som den andra tycker är svår och läskig. Någonting som är lätt för en själv kanske inte är lika lätt för någon annan. Lektionen visar hur viktigt det är att uppmuntra och hjälpa våra vänner. Hos Peppy Pals är alla känslor tillåtna.


Ladda hem lektionen med Peppy Pals

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE