• SMART Board iQ

  • SMART Learning Suite

  • Lumio

  • SMART Notebook

  • Om SMART utbildning

  • SMARTKlubben

  • SMART Board Pro

  • SMART TeamWorks

  • SMART Meeting Pro

  • Om SMART utbildning

Forskning och rapporter om SMART Board

Är det bra med digitala verktyg i undervisningen?

SMART Board skolbroschyr

Erfarenheter av distansundervisning 2021

En rapport från skolor i Storbritanninen.


Ladda hem rapporten Pdf, 1 MB.


Rapport självskattningsverktyg digitala verktyg i skolan

Sammantsällning av resultat av självskattningsverktyg om digitala verktyg i undervisningen 2021

Ladda hem rapporten Pdf, 627 kB.


Är du förberedd på distansundervisning

Är du förberedd på distansundervisning?

Lärare delar sina erfareheter

 

Ladda hem rapporten Pdf, 579 kB.


Digitala verktyg och måluppyllelse i skolan - rapport

Digitala verktyg och måluppyllelse i skolan 2018Ladda hem rapporten Pdf, 2 MB.


Brister i implementeringen ger dolda kostnader

Brister i implementeringen ger dolda kostnader 2018Ladda hem rapporten Pdf, 254 kB.


Digitala verktyg och måluppyllelse i skolan - rapport

Hur digitala verktyg och digitala arbetsmetoder kan höja kvalitén på undervisningenLadda hem rapporten Pdf, 2 MB.


60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

SMART Skolbroschyr med checklista

Ladda hem den kompletta skolbroschyren med alla lösningar för SMART Skola.

Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.

Ladda hem broschyren Pdf, 2 MB.

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE

Boka demo

Upptäck SMART Board

boka demo hos oss eller online


BOKA DEMO