• SMART Board iQ

  • SMART Learning Suite

  • Lumio

  • SMART Notebook

  • Om SMART utbildning

  • SMARTKlubben

  • SMART Board Pro

  • SMART TeamWorks

  • SMART Meeting Pro

  • Om SMART utbildning

Mer om SMART Learning Suite

SLS Online i distansundervisningen

Se filmen hur SLS Online fungerarar i distans- och fjärrundervisning med Microsoft Teams, Google Meet och Zoom.

 

 

Integration
G Suite - SLS Online

Skapa, spara och dela lektioner i olika format, SLS-filer, PDF, Power Point, Google Slides, Docs och Forms direkt inne i Google Drive.

Allt samlat på ett ställe.

Produktblad >>

Integration
Microsoft Teams - SLS Online

Skapa, spara och dela lektioner i olika format, SLS-filer, PDF, Power Point direkt inne i Microsoft Teams. Allt samlat på ett ställe.

 

 

Kraftfulla verktyg som engagerar eleverna höjer måluppfyllelsen

Interaktiva lektioner


SMART Notebook® laddas hem på pedagogens dator, Windows eller Mac och innehåller interaktiva verktyg anpassade till alla ämnen och åldrar.

Kollaborativa arbetsytor


Elever använder sitt eget digitala verktyg för att utforska, samla information och samskapa på en inspirerande delad digital yta.

Spelbaserade aktiviteter


Pedagoger använder mallar för att skapa spelbaserade övningar med eget innehåll på under fem minuter. Anpassas till alla åldrar och ämnen.

Formativ bedömning


Responsverktyg för formativ bedömning och utvärdering av undervisningen. Pedagoger skapar egna prov med text och bild.

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

SMART Skolbroschyr med checklista

Ladda hem den kompletta skolbroschyren med alla lösningar för SMART Skola.

Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.

Ladda hem broschyren Pdf, 2 MB.

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE

Boka demo

Upptäck SMART Board

boka demo hos oss eller online


BOKA DEMO