Att vara SMART Exemplary Educator

Marie Horn, IKT-pedagog på Vasaskolan och Funkaboskolan i Kalmar, har varit har varit SEE i åtta år - läs om om hur det är att vara en del av det globala nätverket

Marie Horn SMART Exemplary Educator

Jag heter Marie Horn och arbetar som IKT-pedagog på Vasaskolan och Funkaboskolan i Kalmar, Jag har varit en del av SEE-programmet i snart 8 år. Jag började arbeta med SMART Boards och mjukvaran Notebook redan 2005. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att få eleverna att engagerade. Genom interaktion och SMART ink kan pedagoger använda mjukvaran som en språkutvecklande arbetsmetod i klassrum på skolor runt om i världen.


Under åren har SEE:s haft möjlighet att delta i olika utprövningar av Betaversioner, till exempel Extreme Collaboration och Smart amp, som båda nu har utvecklats och är något ännu mer användbart i SLS Online fast med nya namn. Genom det fantastiska nätverket av lärare och programmerare/utvecklare som SMART tillåter oss att vara en del av har både jag och några av mina elever blivit del av ett större sammanhang där vi alla kan göra en skillnad i elevers skoldag. Jag hoppas att ni sett och arbetat med det ”svenska” monstret Icebox i SLS Online, med färdigheten - kritiskt tänkande. Elever jag möter älskar att kunna arbeta självgående i elevvyn med interaktiva lektioner i SLS Online!

SEE-träff med SMART Exemplary Educators i Stockholm 2019

Nyligen deltog jag på den årliga nätverksträffen för SEE:s i Stockholm. Vi träffade anställda från SMART och Netsmart AB. Vi fick veta lite om den framtida utvecklingsplanen och fick chans att ställa frågor, ”show and tell” och skapa lektioner för SMARTKlubbens nya lektionsbank.

SEE-träff med SMART Exemplary Educators i Stockholm 2019

Nätverket för SEE:s runt om i världen växer och det är en enorm fördel att träffa likasinnade, engagerade lärare, både IRL och i andra forum som Twitter- och Facebook-grupper. Tack för tips och tricks från er alla! Tillsammans kan vi delge våra kollegor ny kunskap och ge dem inspiration genom lokala professionella utbildningar och mindre workshops.


Det är vad SMART:s nätverk handlar om, fortsätt dela med er och kom med nya idéer!

Svenska SEE SMART Exemplary Educator