Netsmart AB är distributör för SMART i Sverige, med ett direkt samarbete med tillverkaren SMART Technologies i Kanada. Netsmart AB har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt och skickligt bemötande i alla led, från valet av produkter och utbildning till installation och teknisk support. 

Netsmart AB ställer tydliga krav på sina ackrediterad återförsäljare

En ackrediterad återförsäljare: 

  • ska klara ett kreditgodkännande samt ha förutsättningar för att verka inom branschen 
  • ska ha kunnig personal inom AV/IT-området såväl inom produkt, service, support och installation
  • ska arbeta med god företagsetik innefattandes socialt och ekonomiskt ansvarstagande

Netsmart AB siktar till långsiktiga affärsrelationer som gagnar kunden. Vi samarbetar inte med parter som söker kortsiktiga vinster.

För att bli SMART Technologies (tillverkare) ackrediterad återförsäljare ställs de grundläggande kraven enligt ovan samt att återförsäljaren

  • genomgår SMART ackrediteringsprogram vad gäller sälj- och teknisk utbildning på SMARTs lösningar
  • innehar demoutrustning som gäller för aktuell målgrupp (skola och/eller företag) 

Anledningen till dessa krav är att SMART vill kvalitetssäkra sina återförsäljarled för att trygga inköpen för slutkunderna.

SMART Technologies världsledande inom interaktiva lösningar

För drygt 20 år sedan introducerade SMART Technologies SMART Board, världens första interaktiva skrivtavla, och SMART har behållit sin världsledande ställning inom interaktiva lösningar för utbildning, kommunikation och möten.

Vår vision på Netsmart AB är att leverera interaktiva produkter inom skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Prowise, Nureva, AVerVision, BenQ, och Vaddio. Netsmart AB grundades i oktober 2001 och ingår i ITB - koncernen. 

Netsmart Stockholm

Vretenvägen 10
171 54 Solna
Tel. +46 (0)10-150 06 00
Fax. +46 (0)8-98 52 21

Netsmart Malmö

Borrgatan 17
211 24 Malmö
Tel. +46 (0)10-150 06 00
Fax. +46 (0)8-98 52 21

Netsmart Karlskrona

Järavägen 6
371 49 Karlskrona
Tel. +46 (0)10-150 06 00
Fax. +46 (0)8-98 52 21

Netsmart Borås

Källbäcksrydsgatan 9B
507 42 Borås
Tel. +46 (0)10-150 06 00
Fax. +46 (0)8-98 52 21

Go to top