Det är mycket viktigt att du köper SMART produkter från en SMART ackrediterad återförsäljare.

Netsmart AB är distributör för SMART i Sverige, med ett direkt samarbete med tillverkaren SMART Technologies i Kanada. Vi på Netsmart AB har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla led, från valet av produkter, till utbildning, tekniskt stöd och support.

En SMART ackrediterad återförsäljare är expert på SMART Produkter och ger dig full trygghet och garanti.

Läs mer >>

Skolor och förskolor som köper SMART Produkter från våra ackrediterade återförsäljare har tillgång till särskilda förmåner såsom full garanti, medlemskap i vår användarförening SMART Klubben med nätverksträffar och support.

Läs mer >>

Go to top