SMART Dokumentkamera

Med SMART Dokumentkamera kan du visa objekt, texter och bilder direkt på SMART Board  Det kan vara daggmasken som eleverna hittat på skolgården, elevernas egna texter eller ett experiment. Allt du lägger under dokumentkamerans lins visas på den gemensamma ytan, SMART Board. Alla i gruppen ser bra, ingen behöver trängas eller vänta på sin tur medan pedagogen går runt och visar för några elever i taget.

Rita eller skriv på bilden

SMART Dokumentkamera underlättar för pedagogen att skapa flöde i undervisningen. Vill du visa ett objekt eller en bild för hela gruppen klickar du på ikonen för dokumentkameran i verktygsfältet i SMART Notebook och sekunden därpå syns objektet uppförstorat på SMART Board, SMART TableSMART Interaktiv Display eller SMART interaktiva projektor

Om du vill kan du eller dina elever lyfta pennan ur pennfacket och göra noteringar på bilden av det som visas på den gemensamma ytan.

En skanner klassrummet

Vill du fota av objektet och använda bilden i din Notebookfil klickar du en gång på kameraikonen och vips har du tagit ett foto av objektet. Bilden ligger på arbetsytan redo användas, som vilket annat objekt som helst, och kan sparas i Mitt Innehåll i SMART Notebook Galleri.

Med SMART Dokumentkamera i klassrummet behöver du aldrig mer lämna din elevgrupp för att leta upp en skanner, den finns där ett knapptryck iväg. 

Kontakt och flöde i undervisningen

Med Smart Dokumentkamera kopplat till din SMART Board, SMART Table eller SMART Interaktiv Projektor: 

  • visar du barnens bilder, texter, experiment, lösningar på matteproblem med mer, uppförstorat för hela klassen på den gemensamma ytan

  • visar du förstoringar med hjälp av SMART Dokumentkameras mikroskopläge

  • visar du objekt i 3D-format, snurrar på dem, förstorar, förminskar och sätter etiketter på 3D-objektets olika delar

  • tar du bilder sekventiellt - du kan ställa in SMART Dokumentkamera så att den tar bilder med olika tidsintervall, från en bild varje sekund till en bild var tredje timme. På det sättet kan ni exempelvis följa ett frö som gror eller en spik som rostar i saltvatten

  • visar du bilderna i boken samtidigt som du läser den, och kanske följer du texten med fingret så att alla kan läsa med

  • visar du lärobokens samtalsbild på den gemensamma ytan så att alla elever diskuterar kring en gemensam bild på SMART Board istället för att kontakten bryts varje gång eleverna tittar ner i sina egna läroböcker

  • visar du eller eleverna hur ni utför ett experiment i realtid

  • tar du foto/skannar av objekt, bilder, texter och annat som du lägger under SMART Dokumentkamera
  • filmar du eller tar upp ljud med den inbyggda videofunktionen
  • använder webkamerafunktionen

 

Kort om SMART Board

SMART Board är en interaktiv skrivtavla som fungerar som den gemensamma ytan i alla former av utbildningar och möten. Allt som syns på din dator syns på SMART Board och styrs från SMART Board, antingen med dina fingrar eller med en penna. Den pedagogiska mjukvaran SMART Notebook medföljer då du köper SMART Board.

Läs mer om SMART Board och SMART Notebook i menyn till höger >>

Kort om SMART Notebook

SMART Notebook är den pedagogiska mjukvaran som medföljer vid köp av SMART Interaktiva Produkter. I SMART Notebook skapar pedagogen lektioner och med SMART Notebook som plattform kommunicerar alla olika digitala verktyg i och utanför klassrummet. SMART Notebook är enkel att lära sig, enkel att använda men med obegränsade möjligheter. Läs mer om SMART Notebook i menyn till höger >>

 

Kort om SMART Table

SMART Table är ett stort bord med en interaktiv yta där upp till åtta barn jobbar samtidigt och tillsammans. Barnen använder sina fingrar när de klickar, drar, ritar och skriver. Pedagogen och barnen kan tillsammans skapa egna övningar anpassade till verksamheten i den medföljande mjukvaran SMART Table Toolkit.

Läs mer om SMART Table och SMART Table Toolkit i menyn till höger >>

Kort om SMART Interaktiv Display

SMART Interaktiv Display är en interaktiv LCD-skärm i HD-kvalitet. SMART Notebook medföljer, samma mjukvara som medföljer SMART Board. Skärmen har en matt, behaglig, helt skuggfri yta. SMART Interaktiv Display har pennfack med två pennor och två personer kan arbeta på skärmen samtidigt.

Läs mer om SMART Interaktiv Display i menyn till höger >>

Kort om SMART Interaktiva Projektor

SMART Interaktiva Projektor gör nästan vilken yta som helst interaktiv. Med SMART Interaktiva projektor arbetar du i mjukvaran SMART Notebook, samma mjukvara som medföljer SMART Board. SMART Interaktiv Projektor 60wi är världens enda interaktiva projektor som styrs med fingrarna.

Läs mer om SMART Interaktiva projektorer i menyn till höger >>

Kort om Pennfacket

De mest optimerade produkterna från SMART har ett PENNFACK. I pennfacket ligger pennor och sudd som fungerar som pennorna och suddet till en vanlig whiteboard. Du lyfter en penna och skriver på SMART Board, som du alltid har gjort. På en interaktiv produkt som saknar pennfack måste du hela tiden välja vilket verktyg du ska använda innan du använder det vilket stör flödet i lektionen. Läs mer om pennfacket  i menyn till höger >>

 

Go to top