Med SMART företagslösningar skapar du förutsättningar för en dynamisk möteskultur där alla deltagare kommunicerar och bidrar på samma villkor oavsett var i världen ni befinner er.

Obegränsad gemensam yta 

Kreativa möten och projektsamarbeten kräver en gemensam yta där alla kan följa det som händer. På den gemensamma ytan bidrar deltagarna med tankar och idéer, skissar på förslag, visar olika lösningar, sammanfattar och tar beslut.

SMART Board ger en obegränsad digital arbetsyta för presentationer, brainstorming och dokumentgranskning. Läs mer om SMART möteslösningar.

Multitouch och stöd för gester

Du styr SMART Board med dina fingrar eller med en penna. Den avancerade tekniken gör det möjligt för flera personer att arbeta samtidigt på den gemensamma interaktiva ytan.  

Aktivt pennfack och tryckigenkänning

SMART Board har ett aktivt pennfack med pennor och sudd. När du vill skriva lyfter du pennan och skriver, du flyttar det du skrivit med fingret och suddar med handen. Det aktiva pennfacket hjälper dig att hålla ett jämnt flöde under mötet eller presentationen. Du behöver inte klicka på ikoner - pennfacket och tekniken i tavlan förstår vad du vill göra. 
Läs mer om det akltiva pennfacket.

Mjukvara med kommunikation och samarbete i fokus

SMART Board är tillsammans med mjukvaran SMART Meeting Pro utvecklad specifikt för möten och kommunikation. Tekniken är intuitiv och enkel att använda. Med ett knapptryck är mötet i gång och deltagarna kan börja samarbeta på den gemensamma ytan. Upp till fyra personer kan arbeta samtidigt på SMART Board. Läs mer om SMART Meeting Pro.

Samarbete på distans

Mjukvaran Bridgit gör det möjligt att dela den gemensamma ytan, SMART Board, SMART Board Interaktiv Skärm, SMART Interaktiv Projektor, SMART Podium eller din dator, med deltagare runt om i världen. För att kunna hålla engagerande och effektiva möten räcker det inte med ljud och video. Alla behöver ha en gemensam yta där de kan dela anteckningar, bilder, ritningar, flödesscheman med mer. De deltagare som inte har tillgång till en SMART Board deltar via sin egen dator eller iPad. Läs mer om samarbete på distans.

Företagsbroschyr

Go to top