Kreativa och effektiva möten kräver en gemensam yta där alla kan följa det som händer. På den gemensamma ytan bidrar deltagarna med tankar och idéer, skissar på förslag, visar olika lösningar, sammanfattar och tar beslut.

Obegränsad arbetsyta

SMART visuell samarbetslösning ger en obegränsad digital arbetsyta för presentationer, brainstorming och dokumentgranskning. Enkelheten hos SMART gör att flödet av information och kontakten mellan deltagarna upprätthålls och skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Multitouch och stöd för gester 

Du styr SMART visuell samarbetslösning med fingret eller med en penna. Den avancerade tekniken gör det möjligt för flera personer att arbeta samtidigt på den gemensamma interaktiva ytan.

Aktivt pennfack och objektigenkänning

SMART Board har ett aktivt pennfack med pennor och sudd. När du vill skriva lyfter du pennan och skriver, du flyttar det du skrivit med fingret och suddar med handen. Det aktiva pennfacket hjälper dig att hålla ett jämnt flöde under mötet eller presentationen. Du behöver inte klicka på ikoner — pennfacket och tekniken i tavlan förstår vad du vill göra.

Mjukvara med fokus på samarbete

SMART Board är tillsammans med mjukvaran SMART Meeting Pro utvecklad specifikt för möten och kommunikation. Tekniken är intuitiv och enkel att använda. Med ett knapptryck är mötet i gång och deltagarna kan börja samarbeta på den gemensamma ytan. Upp till fyra personer kan arbeta samtidigt på SMART Board. Läs mer om SMART Meeting Pro.

Samarbeta på distans

SMART meeting Pro är förberett för integration med mjukvaror för distanssamarbete. Skriv på den gemensamma ytan som om ni befann er i samma rum, oavsett var i världen ni befinner er. Läs mer om samarbete på distans 

 

 

Företagsbroschyr

Go to top